Nhật Ký Cậu Bé Nhút Nhát: Đoạn Đường Dài – Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul ()


 

Chuyến đi trên đường của gia đình Heffley để tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 của Meemaw diễn ra một cách vui nhộn nhờ kế hoạch mới nhất của Greg để tham gia một hội nghị trò chơi điện tử.

Mở rộng