Ngôi Nhà Hoa: Tang Lễ – The House of Flowers Presents: The Funeral ()


 

Trước mặt mọi người, chị em nhà De la Mora bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của mẹ là Virginia trong lúc nhiều điều bất ngờ và không may xảy ra ở tang lễ của bà.
Mở rộng