Halloween Của Hubie – Hubie Halloween ()


 

Mặc dù có lòng sùng kính với quê hương Salem (và lễ kỷ niệm Halloween), Hubie Dubois vẫn là một hình tượng chế nhạo đối với trẻ em và người lớn. Nhưng năm nay, một cái gì đó sẽ xảy ra vào ban đêm và Hubie phải cứu Halloween.

Mở rộng