Con Người: Thế Giới Bên Trong Cơ Thể (Phần 1) – Human: The World Within (Season 1) ()


 

Những câu chuyện cá nhân đa dạng từ khắp nơi trên thế giới tiết lộ cuộc sống, niềm đam mê và mục tiêu được tạo điều kiện như thế nào bởi các hệ thống phức tạp khác nhau của cơ thể con người; người kể chuyện Jad Abumrad.

Mở rộng