Cách Buôn Thuốc Trên Mạng (Nhanh Chóng) (Phần 2) – How to Sell Drugs Online (Fast) (Season 2) ()


 

Để giành lại tình yêu của đời mình, một học sinh trung học và người bạn thân nhất của anh đã khởi động công việc kinh doanh ma túy trực tuyến lớn nhất châu Âu từ phòng ngủ tuổi teen của họ.

Mở rộng