Trong khi được thả ra khỏi nhà tù, một tên tội phạm thấp hèn trốn tránh những người bảo vệ của anh ta và quay trở lại những ám ảnh cũ của anh ta để trả thù những người khiến anh ta trở thành một kẻ giết người lạnh lùng. Đó là một bản anh hùng ca, …

Mở rộng